Opentext Optik Karakter Tanıma Motoru RecoStar

İşletmelerin başarısını etkileyen faktörlerden biri, büyük miktarda bilgiyi işleme hızı olduğu kesindir. Dolayısıyla yazılı ve basılı bilgilerin günlük olarak okunmalı, tanınmalı ve olabildiğince çabuk dijital biçimde sunulmalıdır. Sonuçta, zamanla yarışılarak rekabette üstünlük kurabilir.

OpenText RecoStar karakter tanıma yazılımı, manuel veri girişinden daha hızlı, daha güvenilir ve ekonomiktir ve özellikle yüksek miktarda belge veri girişinde önemli avantajlar sağlar. Çok hızlı bir şekilde çıktı veren RecoStar yatırımını ortalama 1 yılda amorti etmektedir.

 

Sadelik

Hız

Mükemmelik

Doğru Tanıma

Faydaları

  • Taranan formların ve belgelerin görüntülerinden karakterleri okuyun ve çıkarın,
  • Manuel veri girişi ile ilgili hataları azaltır.
  • Veri girişinde hız kazandırır.

Özellikleri

  • El yazısı ve makine karakter okuma ile olağanüstü performans sunar.
  • Yüksek hız ve tanıma doğruluğu
  • Tüm önemli veri yakalama sistemleriyle entegrasyon
  • Çoklu dil desteği
  • Gelişmiş görüntü ve form işleme
  • Sözlük desteği

RecoStar Dokümanı İndir